top of page
Husfasad med magnoliaträd

SCHEMATERAPI

"Lev som du vill, inte som du lärt dig."

Schematerapi är en evidensbaserad vidareutveckling av KBT, kognitiv beteendeterapi, grundad av den amerikanske psykologen Dr Jeffrey Young. Teorin är influerad av olika terapiskolor, bl.a. gestaltterapi, anknytningsteori och dynamisk terapi. Schematerapin kännetecknas huvudsakligen av teorin kring olika strukturer, sk. scheman, som skapar ordning hos individen. Dessa scheman utgör den grund från vilken individen förstår och interagerar med sig själv och sin omgivning vilket i sin tur påverkar fungerande och beteende och kan leda till svårigheter och problem. I Schematerapi, till skillnad från klassisk KBT, läggs större vikt vid tidiga barndomsminnen och erfarenheter samt betydelsen av terapialliansen. I arbetet utifrån Schematerapi identifieras och förklaras centrala livsscheman vilka kopplas till den framtagna problemformuleringen och klientens livshistoria. Gemensamt undersöks klientens bakgrund och hur den bidragit till utvecklandet av aktuella  scheman. Klienten ges möjlighet att komma i kontakt med de affekter som är involverade samt att identifiera olika dysfunktionella coping stilar som används för hantering av livet och vardagen.

Schematerapi kan vara verksamt på en mängd olika områden. Främst då individen upplever att det är svårt att komma vidare. Följande områden är exempel på då Schematerapi kan vara verksamt; rädsla för att bli avvisad, svår svartsjuka, destruktiva förhållanden, låg självkänsla, bekräftelsebehov, höga krav.

Vill du veta mer? Hör av dig på 0709-798960, på info@sperakbt.se eller via kontaktformuläret.

bottom of page