top of page
Navigating in Woods
Tjänster: Services

KBT ONLINE - TRÄFFA PSYKOTERAPEUT VIA VIDEO

På Spera KBT erbjuder vi KBT online. Det innebär att du, oavsett vart du bor i landet, har möjlighet att få trygg, specificerad och effektiv behandling i KBT. Det som skiljer traditionell behandling är att du och din terapeut möts via datorn och inte på mottagningen, i övrigt ser behandlingen ut så som vid en traditionell KBT-behandling. Videosamtalen sker via länk som skickas från din terapeut en stund innan varje möte.

Hur går det till?
För att söka online-KBT skickar du en kontaktförfrågan med specificering Online-KBT. Bokning görs därefter för ett första besök och du får en länk med uppgifter att logga in på överenskommet datum och tid. Vid förfrågan om online-KBT finns möjlighet att boka första samtalet på mottagningen för att sedan fortsätta behandlingen online. Inför det första samtalet kommer du att få ett formulär att fylla i, ”inför bedömning för Online-KBT”. Formuläret skickar du sedan tillbaka till oss, det behöver vara oss tillhanda före första mötet.

Det första bedömningssamtalet är 50 min, du träffar då din psykoterapeut och ni går tillsammans igenom ditt problemområde och det du vill ha hjälp med. Under detta samtal ges du även möjlighet att känna efter hur det är att samtala med din psykoterapeut. Vid första bedömningssamtalet kommer vi överens om hur vi går vidare och hur ett upplägg kan se ut avseende antal samtal och frekvens.

Behandlingen
Behandlingen startar när vi enats om ett upplägg och fortsätter sedan utifrån den överenskommelsen. Som i all KBT är hemuppgifter en stor del av behandlingen även vid online-KBT. Vi utvärderar det gemensamma arbetet kontinuerligt.

 

Online-KBT kostar som en vanlig KBT, sessionsdebitering är 1300kr. Betalningen sker mot faktura som skickas månadsvis. Du kan avsluta behandlingen när du vill. Återbud och ändring av tid sker inom 24h före bokad tid.

Vilka kan söka Online-KBT?
För att söka och gå i Online-KBT behöver du vara 18 år. Du behöver ha tillgång till dator med internetuppkoppling, mikrofon och kamera. För Online-KBT behöver du ha möjlighet att sitta ostört under mötena.

Vi arbetar helt i enlighet med GDPR och patientdatalagen.

Vill du veta mer? Hör av dig på 0709-798960, på info@sperakbt.se eller via kontaktformuläret.

bottom of page