top of page
Husfasad i orange

MOTTAGNING

Spera KBT

Dalagatan 25


På Spera KBT möts du av kompetens, engagemang och erfarenhet. Vi har specialistkompetens inom flera olika områden såsom ångest, depression, ätstörningar, stress, beteendeförändringar, tvångsmässighet, trauma samt Neuropsykiatriska diagnoser. Genom förståelse för din problematik och identifiering av dina hinder arbetar vi gemensamt för att uppnå önskad förändring. 

Vår målsättning är  att hjälpa dig nå dina mål.

Om oss: Welcome

ANNA FANT MISIC

Jag är legitimerad Psykoterapeut KBT med Medicine Masterexamen i psykoterapi från Karolinska Institutet och Magisterexamen i psykologi från Stockholms Universitet. Jag är även grundutbildad i  psykodynamisk teori vid Karolinska Institutet. Yrkesverksamt har jag många års erfarenhet av arbete med KBT-terapier och samtal samt olika behandlingsformat, både med ungdomar, unga vuxna och vuxna. Tidigare har jag arbetat både inom specialistvård i psykiatrin och familjerådgivning för par och familjer. Sedan 2016 arbetar jag som privatpraktiserande psykoterapeut på Spera KBT.
 

I mitt arbete som psykoterapeut på Spera KBT utgår jag från ett individcentrerat perspektiv. Jag är mån om att terapin skräddarsys utifrån den specifika problembeskrivningen och individens unika behov. Mina terapeutiska behandlingar genomsyras av gemensamt arbete med tydlig problemanalys och effektiva interventioner. För mig är det av högsta vikt att klienten känner sig trygg och bekväm i kontakten med mig.

Vill du veta mer? Hör av dig på 0709-798960,

info@sperakbt.se eller via kontaktformuläret.

Anna Fant Misic
Om oss: About Me
Jpeg Arminda_edited.jpg

ARMINDA SANTANA SANTANA

Jag är Socionom och legitimerad Psykoterapeut KBT med Medicine Masterexamen i psykoterapi från Karolinska Institutet. Yrkesverksamt har jag mångårig erfarenhet av psykologisk behandling för unga och vuxna inom både primärvård, specialistpsykiatri, kommunal och privat regi.

I arbetet som psykoterapeut på Spera KBT prioriterar jag att leverera kvalitet och effektivitet samtidigt som stor vikt läggs vid det personliga mötet. Jag månar om att du skall känna dig trygg i det terapeutiska arbetet och få möjlighet att växa. Att genomgå en psykoterapi kan vara en svår och smärtsam process men också rolig och utvecklande. 

Vill du veta mer? Hör av dig på 0709-798960,

info@sperakbt.se eller via kontaktformuläret.

 

bottom of page