MOTTAGNING

Spera KBT

Skånegatan 97


På Spera KBT möts du av professionalism, lyhördhet och engagemang. Vi har för avsikt att genom ett kompetent bemötande hjälpa dig att nå dina mål. Genom förståelse för din problematik och identifiering av dina hinder arbetar vi gemensamt för att uppnå önskad förändring.

 

ANNA FANT MISIC

Jag är beteendevetare med magisterexamen i psykologi från Stockholms Universitet. För närvarande går jag Psykoterapeututbildning med KBT-inriktning vid Karolinska Institutet
i Stockholm. Jag har en grundläggande utbildning i psykoterapi inkluderande både KBT, Kognitiv Beteendeterapi, och PDT, Psykodynamisk terapi, från Karolinska Institutet i Stockholm. Yrkesverksamt har jag många års erfarenhet av arbete med KBT-terapier och samtal samt olika behandlingsformat, både med ungdomar, unga vuxna och vuxna. Tidigare har jag arbetat både inom specialistvård i psykiatrin och familjerådgivning för par och familjer. Sedan 2016 arbetar jag som privatpraktiserande KBT-terapeut på Spera KBT.

 

 

I mitt arbete som terapeut på Spera KBT utgår jag från ett individcentrerat perspektiv. Jag är mån om att terapin skräddarsys utifrån den specifika problembeskrivningen och individens unika behov. Mina terapeutiska behandlingar genomsyras av ett arbete med tydlig problemanalys och effektiva interventioner samt utrymme för återkommande reflektion och revidering om så behövs. För mig är det av högsta vikt att klienten känner sig trygg och bekväm i kontakten med mig.

Vill du veta mer? Hör av dig på 0709-798960,
info@sperakbt.se eller via kontaktformuläret.

 

©2020 by Spera KBT. Proudly created with Wix.com