top of page
Husfasad i orange

MOTTAGNING

Spera KBT

Dalagatan 25


På Spera KBT möts du av kompetens, engagemang och erfarenhet. Vi har specialistkompetens inom flera olika områden såsom ångest, depression, ätstörningar, stress, beteendeförändringar, tvångssyndrom, trauma samt Neuropsykiatriska diagnoser.

Vi är även utbildade inom sexologi.  Med hjälp av förståelse för din problematik och identifiering av dina hinder arbetar vi gemensamt för att uppnå önskad förändring. 

Vår målsättning är att hjälpa dig kunna leva ditt liv så som du vill.

Om oss: Welcome

ANNA FANT MISIC

Jag är legitimerad Psykoterapeut KBT med Medicine Masterexamen i psykoterapi från Karolinska Institutet och Magisterexamen i psykologi från Stockholms Universitet. Jag är även utbildad inom sexualmedicin vid Karolinska Institutet. Yrkesmässigt har jag lång erfarenhet inom psykoterapeutiskt arbete och behandling, både med ungdomar, unga vuxna och vuxna. Tidigare har jag arbetat inom specialistvård i psykiatrin och med familjebehandling och rådgivning för par. Jag har vidareutbildning inom bl.a ACT, Compassionfokuserad terapi, Schematerapi och IBCT för par. Jag är även specialiserad inom ätstörning.
 

I mitt arbete som psykoterapeut på Spera KBT utgår jag från den individuella bedömningen. Jag är mån om att terapin skräddarsys utifrån den specifika problembeskrivningen och individens unika behov. Mina terapeutiska behandlingar genomsyras av gemensamt arbete med tydlig problemanalys och effektiva tekniker. För mig är det viktigt att klienten känner sig trygg och bekväm i den terapeutiska kontakten.

Vill du veta mer? Hör av dig på 0709-798960,

anna.fantmisic@sperakbt.se eller via kontaktformuläret

Anna Fant Misic
Om oss: About Me
Jpeg Arminda_edited.jpg

ARMINDA SANTANA SANTANA

Jag är Socionom och legitimerad Psykoterapeut KBT med Medicine Masterexamen i psykoterapi från Karolinska Institutet. Jag är även utbildad i sexualmedicin vid Karolinska Institutet och specialiserad inom våld i nära relationer. Yrkesverksamt har jag mångårig erfarenhet av psykologisk behandling för unga och vuxna inom primärvård, specialistpsykiatri, kommunal och privat regi. Jag har bred erfarenhet inom KBT med vidareutbildning i bl.a Motiverande samtal, Trauma, Ätstörning och IBCT för par.  

I mitt arbete som psykoterapeut på Spera KBT prioriterar jag att leverera kvalitet och effektivitet samtidigt som stor vikt läggs vid det personliga mötet. Jag månar om att du skall känna dig trygg i det terapeutiska arbetet och få möjlighet att växa. Även om en psykoterapi kan vara en svår och smärtsam process vet jag att den också kan vara viktig, rolig och utvecklande. 

Vill du veta mer? Hör av dig på 0709-798960,

arminda.santanasantana@sperakbt.se eller via kontaktformuläret.

 

bottom of page