VÅRA TJÄNSTER

 

INDIVIDUELL TERAPI

"Fokusera på vart du är på väg, inte vart du kommer ifrån."

I en individuell terapi arbetar vi tillsammans för att förstå och identifiera de svårigheter eller problem du kommer med. Du får stöd, hjälp, och vägledning för att bryta negativa mönster och att må bättre. De första 2-3 samtalen är så kallade bedömningssamtal. Terapeuten samlar då in så mycket information om dig som möjligt gällande din problematik, livssituation, mål och behov för att kunna utforma en behandlingsplan. Efter bedömningssamtalen delger terapeuten sin behandlingsplan och tillsammans kommer ni överens om ett samarbete och hur många samtal som i så fall behövs. En terapi kan vara olika lång beroende på problematik, livssituation och behov, det är därför svårt att uppskatta ett exakt antal samtal. Generellt kan 10-15 samtal vara en bra riktlinje. En rekommendation är att träffas varje vecka men det går också bra att glesa ut sessionerna och träffas mer sällan. All terapi och behandling sker utifrån evidensbeprövade KBT-metoder för erhållande av så god effekt som möjligt.Den individuella terapin kostar 1150 kr/session á 45 minuter.
 

PARTERAPI

"Säg till om jag stör sa han när han steg in, så går jag med detsamma. Du inte bara stör sa jag, du rubbar hela min existens. Välkommen."

– Eeva Kilpi

De flesta relationer stöter någon gång på hinder som kan vara svåra att ta sig över, en känsla av att man kört fast och inte kommer vidare. Det kan handla om konflikter, värderingar eller beteenden som ställer till med problem i vardagen. Om det finns barn inblandade kan det göra att situationen upplevs extra svår. Ofta kan det bli svårt att kommunicera och även intimiteten och sexlivet kan bli lidande. Det kan vara väldigt svårt att på egen hand bryta dessa mönster och då kan det vara hjälpsamt att få guidning av någon utomstående för att skapa dialog och fortsätta hålla kärleken vid liv.

IBCT – Integrative Behavioral Couple Therapy, Parterapi
IBCT är en effektiv och vetenskapligt beprövad metod för par. Parterapin inleds med en kartläggande fas som består av 4 sessioner. Terapeuten och paret går tillsammans igenom problem- och konfliktområden men också parets gemensamma styrkor och historia. Första sessionen träffar terapeuten paret tillsammans, därefter var och en individuellt och vid fjärde gemensamma sessionen presenterar terapeuten en sammanfattning av vad som framkommit och ger paret ett förslag på hur en terapeutisk behandling kan se ut. I den terapeutiska behandlingen kan till exempel ingå att ersätta negativa beteendemönster med positiv interaktion, att kunna hitta tillbaka till det som paret uppskattade med varandra, att ge uttryck för sina känslor och behov, att lyssna på varandra, att ge och ta emot kritik och uppskattning samt att träna problem- och konfliktlösning. Utifrån de mål som formulerats skräddarsys en behandling för att hjälpa det specifika paret utifrån aktuella svårigheter. Parterapi finns även möjlighet att få på engelska.

Parterapi kostar 1450 kr/session á 60 minuter alternativt 1650 kr/session á 90 minuter.

UNGDOMSTERAPI

"Om snöret inte håller utan går av är det bara att försöka med ett annat snöre."

– Nalle Puh

Psykisk ohälsa är idag ett växande problem bland ungdomar. Oavsett ålder är det vanligt att ungdomen kan drabbas av en period eller perioder av dåligt psykiskt mående. Dagens samhälle ställer höga krav på individen och olika faktorer sammantaget kan bidra med en överbelastning som bidrar med olika psykologiska symtom. Den psykiska ohälsan kan handla om allt från stress, oro och ångest till fobier, tvång och svårigheter med sociala situationer och maten. Ungdomar kan ibland ha svårt att verbalt uttrycka sina tankar och känslor och därför kan det ibland ta längre tid att upptäcka problemet. Symtomen kan tex. manifesteras på sätt som ont i magen eller huvudet, humörsvängningar, koncentrationssvårigheter eller att dra sig undan och undvika.

På Spera KBT har vi lång erfarenhet av att arbeta med ungdomar och familjer, vi erbjuder även familjerådgivning.
 
Ungdomsterapi kostar 950 kr/session á 45 minuter.


 

Vill du veta mer? Hör av dig på 0709-798960, på info@sperakbt.se eller via kontaktformuläret.