top of page
Magnoliaträd vid fönster

IBCT - INTEGRATIVE BEHAVIOURAL COUPLE THERAPY (PARTERAPI)

Integrativ beteendeterapi för par är en vidareutveckling av traditionell kognitiv beteendeterapi och fokuserar främst på följande områden: Beteendeförändring, acceptans och förståelse.
    I terapin får ni som par hjälp att lära er nya sätt att förändra negativa reaktioner och att hantera de känslor som uppstår som resultat av problem i relationen. För många par innebär en parterapi positiva förändringar i relationen såsom ökad förståelse för varandra, större gemenskap och närhet.

IBCT är en effektiv och vetenskapligt beprövad metod för par. Parterapin inleds med en kartläggande fas som består av 4 sessioner. Terapeuten och paret går tillsammans igenom problem- och konfliktområden men också parets gemensamma styrkor och historia. Första sessionen träffar terapeuten paret tillsammans, därefter var och en individuellt och vid fjärde gemensamma sessionen presenterar terapeuten en sammanfattning av vad som framkommit och ger paret ett förslag på hur en terapeutisk behandling kan se ut. I den terapeutiska behandlingen kan till exempel ingå att ersätta negativa beteendemönster med positiv interaktion, att kunna hitta tillbaka till det som paret uppskattade med varandra, att ge uttryck för sina känslor och behov, att lyssna på varandra, att ge och ta emot kritik och uppskattning samt att träna problem- och konfliktlösning. Utifrån de mål som formulerats skräddarsys en behandling för att hjälpa det specifika paret utifrån aktuella svårigheter. Parterapi finns även möjlighet att få på engelska.

Vill du veta mer? Hör av dig på 0709-798960, på info@sperakbt.se eller via kontaktformuläret.

bottom of page