top of page
Navigating in Woods
Tjänster: Services

RÅDGIVNING - PAR OCH FAMILJ

De flesta relationer stöter på perioder av motgångar och hinder, i de flesta fall går det att lösa dessa på egen hand men ibland kan det vara hjälpsamt att vända sig till någon för professionell vägledning. På Spera KBT erbjuder vi rådgivande samtal för att ni som par eller familj skall kunna hitta tillbaka till det som är bra för er eller utveckla nya beteenden och strategier för att era relationer skall fungera och ni må bra tillsammans.

Rådgivande samtal skall fungera stödjande och syftar till att hjälpa er komma framåt. Vi arbetar bl.a med problemlösning och olika beteendeexperiment samt övningar lämpliga för den problemsituation som presenteras.

I situationer där paret bestämt sig för att separera men upplever det svårt och konfliktartat utgör det rådgivande samtalet ett stöd för båda parter att utrycka sig och för paret att hitta gemensam väg framåt trots svårighet.

 

Omfattningen rådgivande samtal kan vara 1-5 st, vanligt är att det räcker med ett par samtal för att sedan på egen hand arbeta vidare. 

Ibland räcker det med ett samtal. En rådgivning kan även komma fram till att terapi är ett hjälpsamt alternativ. 

 

Olika situationer då det kan finnas behov att söka rådgivning:

 • Konflikter

 • Olika syn på barnuppfostran

 • Stress

 • Kommunikationssvårigheter

 • Avundsjuka

 • Barn som mår dåligt

 • Kriser

 • Ombildade familjer, mina och dina barn

 • Otrohet

 • Förändringar

 • Separation

 

Rådgivande samtal kostar 1300 kr/session á 60 minuter alternativt 1700 kr/session á 90 minuter.

Vill du veta mer? Hör av dig på 0709-798960, på info@sperakbt.se eller via kontaktformuläret.

bottom of page