top of page
Navigating in Woods
Tjänster: Services

 COACHING - PERSONLIG UTVECKLING

I arbetet med coaching/personlig utveckling är målsättningen att öka dina möjligheter att nå dina mål. Syftet är även att genom förändring öka livskvalitet och utveckla din potential. Utifrån gemensamt utforskande tar vi reda på dina målsättningar och arbetar med olika tekniker och övningar för att du skall kunna närma dig dem.


Vid coaching/personlig utveckling arbetar vi gemensamt för att stärka och hjälpa dig att själv ta dig framåt i den riktning du önskar. Här utgör psykoterapeuten en utforskande, stöttande och motiverande roll utan att komma med svaren.

Arbetet vid coaching/personlig utveckling bygger på beteendevetenskap och inlärningsteori samt utgår från olika funktionella analyser.

Skillnad coaching/personlig utveckling och KBT
För att söka coaching/personlig utveckling behöver det inte finnas ett dåligt mående vilket ofta är en stor del när någon söker psykoterapi, KBT. Vid coaching/personlig utveckling kan det handla om behovet att skapa förändring eller att uppnå något som hittills inte uppnåtts. Vanliga områden att arbeta med inom coaching/personlig utveckling är olika beteendeförändringar såsom; att sluta röka, börja träna eller lägga om livsvanor. Andra områden kan vara arbete för effektivisering av arbetsprestationer, ledaregenskaper, gränssättning.

Coaching/personlig utveckling går även att få som företagstjänst.Priset per besök vid personlig utveckling/coaching är 1300kr och faktureras månadsvis.

Vill du veta mer? Hör av dig på 0709-798960, på info@sperakbt.se eller via kontaktformuläret.

bottom of page