top of page

FOBIER

Fobier karaktäriseras av väldigt stark och överdriven rädsla inför bestämda saker eller situationer. En individ som lider av fobi gör så mycket den kan för att undvika att hamna i en situation där den kan möta det den är rädd för. För en del som har fobi kan så mycket tid och energi gå åt att undvika situationer att livskvaliteten påverkas negativt på olika sätt. Fobier delas in i olika kategorier; Djur, Naturlig miljö, Blod-injektion-skada, Situationsomständigheter.


Fobier är relativt vanligt förekommande, dock är det inte lika vanligt att söka hjälp vilket kan bero på att undvikandet bidrar med säkerhet och känns som det enda sättet att hantera svårigheterna.

Behandling med KBT vid fobi
Behandlingen består primärt av exponering vilket innebär att individen tränas i att utsätta sig för det som är förknippat med rädsla och som hittills undvikits. Exponeringen sker i kombination med uteblivande av att söka säkerhet eller att undvika, dvs. individen möter det som upplevs skrämmande utan att göra något för att undvika det. Exponeringen syftar till att tillägna sig nya erfarenheter och tolkningar av situationen än de som hittills styrt tänkande och beteende.

Behandlingen hos oss utgår från individens unika problemformulering och den beteendeanalys vi tillsammans identifierat. Varje behandling utformas i relation till individens specifika situation och önskan om förändring. Vi ser den individuella målsättningen som central samtidigt som behandlarens kompetens och kunskap inom problematiken räknas som ett viktigt komplement i utformningen av behandlingsplan.

Det är svårt att säga helt hur lång en behandling för fobi blir, det beror på graden av svårighet. En uppskattning kan vara 10-12 sessioner.

Vill du veta mer? Hör av dig på 0709-798960, på info@sperakbt.se eller via kontaktformuläret.

bottom of page