top of page
Husfasad med magnoliaträd i vita nyanser

ACT - ACCEPTANCE AND COMMITMENT THERAPY

ACT - Acceptance and Commitment Therapy är en utveckling av KBT - Kognitiv Beteende Terapi, framtagen av psykologen och forskaren Steven Hayes. Det är en av de terapiformer som kommit i den tredje vågens KBT terapier. Metoden används brett inom coaching, psykoterapi och personlig utveckling då syftet med ACT är att leva ett meningsfullt liv utifrån individens egna värden. Terapiformen utmanar grundläggande livsfrågor centrerade kring, vad vi vill med våra liv och att agera i enlighet med dessa värden. ACT har visat sig effektiv vid behandling av bl.a. smärta, stress, depression, ångest, ätstörningar, övervikt, epilepsi och Autismspektrum.

Skillnad mellan KBT och ACT
Inom KBT fokuserar behandlingen mestadels på tankar och beteenden och på att förändra dem till förmån för individens mående och fungerande. I ACT hamnar fokus på att förändra förhållningssättet till tankar och känslor och att utveckla möjligheter till meningsfullt handlande.


Hur fungerar ACT?
ACT är en beteendeterapeutisk modell som i behandling handlar om att lära sig att skilja ut och medvetandegöra de tankar och känslor man har och förstå när och hur de ställer sig i vägen för en. Terapin går ut på att lära sig att betrakta känslorna som förslag snarare än sanningar. Målet i en ACT-behandling handlar därför inte bara om minskning av problem och negativa symtom utan även om att kunna leva ett rikt, värdefullt och meningsfullt liv.


Inom ACT utgår vi från att människor inte bara undviker sådant som faktiskt är farligt eller obehagligt, människor undviker också tankar, känslor och minnen som är associerade med det farliga eller obehagliga. Det kallas ”upplevelsebaserat undvikande” vilket är starkt kopplat till utveckling av nedstämdhet, ångest, smärta, depression osv.

Vad vi gör i en ACT-terapi
Inom ACT arbetar vi med acceptans och mindfulness övningar för att minska automatiska och impulsiva reaktioner på känslor och tankar och istället utveckla förmågan till adaptivt och hjälpsamt agerande. Att fastna i negativa känslor, grubblerier och missgynnsamma beteenden är vanligt och kan vara svårt att ta sig ur, med hjälp av ACT får du möjlighet att utmana och träna ditt förhållningssätt till automatiska tankar och känslor för att minska onödigt lidande. Arbetet fokuserar på att iaktta egna tankar, identifiera egna livsvärden, agera trots tanke och känsla, acceptera livet sådant det är och att träna handlande som linjerar med de egna livsvärdena.


 

Vill du veta mer? Hör av dig på 0709-798960, på info@sperakbt.se eller via kontaktformuläret.

bottom of page