top of page

Terapiformer

KBT, Kognitiv Beteendeterapi

Kognitiv beteendeterapi (KBT) kombinerar inlärningsteori och kognitiv teori för att undersöka hur tankar och miljö påverkar beteenden och känslor. På Spera KBT använder vi denna metod för att aktivt förändra tankemönster och beteenden genom strukturerade sessioner och praktiska hemuppgifter, ofta berikade med tekniker från ACT och Mindfulness för att anpassa behandlingen efter varje individs behov.

Schematerapi

Schematerapi är en evidensbaserad utveckling av KBT som integrerar inslag från gestaltterapi, anknytningsteori och dynamisk terapi. Metoden fokuserar på att utforska och modifiera djupt rotade mönster, eller scheman, som formar individens beteenden och relationer. Schematerapi betonar vikten av tidiga erfarenheter och terapeutklientrelationen, och är effektiv för att adressera problem som rädsla för avvisande, låg självkänsla och destruktiva relationer.

ACT - Acceptance and commitment therapy  

ACT (Acceptance and Commitment Therapy) är en modern utveckling av KBT som fokuserar på att acceptera tankar och känslor snarare än att försöka förändra dem, och att handla i linje med sina värderingar för att leva ett meningsfullt liv. Utvecklad av Steven Hayes, används ACT för att hantera en rad tillstånd som smärta, stress och depression, genom att främja mindfulness och värdebaserat handlande.

CFT - Compassionfokuserad terapi

Compassionfokuserad terapi (CFT) är en psykoterapiform som kombinerar kognitiv beteendevetenskap med element från flera psykologiska teorier. CFT är särskilt effektiv för att behandla problematik som involverar självkritik och skam, genom att stärka individens förmåga till medkänsla mot sig själv och andra. Terapin använder tekniker som mindfulness och visualisering för att träna hjärnan att hantera emotionella reaktioner mer hälsosamt och främjar ett förhållningssätt grundat i medkänsla, vilket visat sig förbättra emotionellt mående och sociala funktioner.

IBCT - Integrative behavioural couple therapy (parterapi)

IBCT (Integrative Behavioral Couple Therapy) är en vetenskapligt beprövad parterapimetod som inleds med en utförlig kartläggning av både problemområden och styrkor inom relationen, genomförd över fyra sessioner. Behandlingen fokuserar på att utveckla positiva interaktionsmönster och förbättra kommunikationen, vilket skräddarsys efter parets unika behov och mål.

Vill du veta mer? Hör av dig på 0709-798960, på info@sperakbt.se eller via kontaktformuläret.

bottom of page