top of page

TRAUMA - POSTTRAUMATISK STRESS

Ordet trauma betyder ordagrant skada. Ett psykiskt trauma kan vara ett resultat av en överväldigande och smärtsam upplevelse som skapar stress och kraftfulla känslor som är svåra att hantera. Ungefär 75 procent av de människor som utsätts för en potentiellt traumatisk händelse återhämtar sig på egen hand, även om det ibland kan ta tid. När en individ inte återhämtar sig på egen hand talar man om ett psykologiskt trauma, individen hemsöks av minnet kring det som hänt och får svårt att fungera i vardagen.


Traumatiska händelser
Händelser som kan orsaka psykologiskt trauma är många, en bilolycka eller ett rånförsök, en naturkatastrof eller ett dödsfall men kan även vara att tvingas leva under svår stress, ex. krigssituationer eller våld i hemmet. Ibland kan det räcka att bevittna en skrämmande händelse. När vi utsätts för en svår händelse reagerar vi med akut stress vilket aktiverar processer i kroppen, både fysiska och psykiska. Dessa reaktioner är normala och förväntade när vi varit med om något dramatisk och skrämmande. Det är normala reaktioner på en onormal situation.


När är det dags att söka hjälp?
Ett psykologiskt trauma handlar om den drabbades upplevelse och tolkning av händelsens innebörd. Den som drabbats av ett psykiskt trauma kan inte gå vidare. Man blir begränsad, kan få svårt att delta i sociala aktiviteter eller utföra arbete och få svårt att sova. Vanligt är att drabbas av kraftig ångest och rädsla för olika platser som förknippas med den traumatiska händelsen, att drömma mardrömmar om det inträffade eller uppleva flashbacks av det som hänt. Vid dessa symtom kan man behöva söka hjälp för att få en bedömning om behandling är nödvändig.

Behandling av PTSD med KBT – PE, Prolonged Exposure
Det övergripande syftet med emotionell bearbetning, svensk översättning av prolonged exposure, är att hjälpa individer som varit med om trauma att känslomässigt bearbeta sina traumatiska upplevelser och lindra PTSD-symtom och andra symtom som hör samman med traumat. Framförallt bygger behandlingen på långvarig exponering där klienten får hjälp att konfrontera situationer som är ofarliga men ångestframkallande med syfte att minska överdriven rädsla och ångest. Parallellt har behandlingen sin grund i emotionell bearbetningsteori för PTSD vilket innebär att klienten även får hjälp att bearbeta den traumatiska händelsen och på så vis lindra PTSD-symtom.


Följande moment ingår i en PE-behandling:
•    Undervisning om vanligt förekommande reaktioner vid trauma.
•    Andningsövningar, lära klienten andas på ett lugnande sätt.
•    Exponering in-vivo, närma sig situationer eller föremål som klienten undviker pga. traumarelaterad ångest.
•    Upprepad och långvarig imaginativ exponering, framkalla minnesbilder av traumahändelsen för sitt inre och återberätta dem.

Samtliga moment görs tillsammans med terapeuten som stödjer och guidar klienten genom de olika momenten utifrån noggrann planering och uppföljning. Omfattningen på en PE-behandling är ca 15 sessioner.

Vill du veta mer? Hör av dig på 0709-798960, på info@sperakbt.se eller via kontaktformuläret.

bottom of page